• Walang Nahanap Na Mga Resulta

Mga paksang nakapaloob sa mga editorial kartun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Mga paksang nakapaloob sa mga editorial kartun "

Copied!
30
0
0

Buong text

Kaya, layunin ng pananaliksik na ito na suriin ang mga editoryal na karikatura ng mga mataas na paaralan ng Catanduanes na humantong sa. Kaya naman, hinango ng mga mananaliksik ang mga tema na nakapaloob sa sinuri na 32 editorial cartoons sa mga pahayagang pang-estudyante sa antas sekondarya sa sangay ng Catanduanes. Ang Figure 12 ay malinaw na nagpapakita na ito ang layunin ng pagpapatupad ng disiplina at paggalang sa mga mag-aaral sa paaralan.

Ang ika-18 na cartoon ay tungkol sa magkakaibang opinyon ng mga guro at ng Ministri ng Edukasyon tungkol sa patakarang No Homework. Matagal nang sinabi na ang mga guro ay itinuturing na pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Sa kanila ipinagkatiwala ng mga magulang ang pagdidisiplina ng mga anak sa panahong sila ay nasa ilalim ng kanilang pangangalaga.

Mga Simbolismong Ginamit sa Bawat Kartun

Ito ang pagkakahawig ni Secretary Leonor Briones at ang kulungan na naglalaman ng apat na reaksyon sa Facebook: Like, Sad, Passionate, at Angry. Ito ay pinatutunayan ng paggamit ng isang kulungan kung saan ang mga reaksyon ay pinaghihigpitan, na nangangahulugan na ang paggamit nito ay dapat na limitado, lalo na kapag nag-aaral o gumagawa ng mga gawain sa paaralan. Ang bata ay sumisimbolo sa mga mag-aaral sa Pilipinas na partikular na apektado ng No Homework Policy.

Kabilang sa mga simbolong ito ang kubo, estudyante, sakalot, ulan at payong. Dahil isa talaga ito sa mga selebrasyon ng Buwan ng Wika, hindi nawawala ang bahay na sumisimbolo sa pagiging simple ng buhay nayon. Ang dalawang bata sa larawan ay mga estudyanteng Pilipino dahil sa salakot na suot.

Ang ulan ay sumisimbolo sa mga hamon at pagsubok na kinakaharap ng mga mag-aaral, habang ang payong naman ay kumakatawan sa determinasyon at katatagan ng mga bata na harapin ang mga pagsubok. May literal na touch ang cartoon, ngunit kung susuriing mabuti ang mga elemento nito, may mga kahulugan pa rin ang bawat elementong ginagamit ng cartoonist. Gumamit ng tatlong elemento ang cartoonist na kinabibilangan ng kamay, bag at estudyante.

Ang bata ay kumakatawan sa mga mag-aaral na tila nabigla o nagulat sa mga ipinapatupad na regulasyon ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang kamay ay sumisimbolo sa naturang resibo, habang ang bag na puno ng school supplies ay sumisimbolo sa kagustuhan ng bata na makapag-aral sa kabila ng napipintong pagpapatupad ng No Homework Policy.

Ikaanim na Kartun. Cell Phone at Watawat

Pitong elemento ang ginamit sa ikawalong cartoon tungkol sa ginagawa ng Ministri ng Edukasyon upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga mag-aaral, kahit na sila ay nanggaling sa malalayong lugar. Gumamit ang cartoonist ng mga elemento mula sa mga bato, tulay, ilog, guro, halimaw, estudyante at mga gusali. Ang tulay ay kumakatawan sa mga hakbangin na ginawa ng DepEd upang matugunan ang mga isyung kinakaharap nila.

Kinakatawan ng guro ang mga tauhan ng DepEd na nagtutulungan upang malutas ang problema, habang ang bata naman ay sumisimbolo sa mga estudyanteng kanyang kinakaharap sa mga malalayong lugar. Naniniwala ang cartoonist na hindi hadlang ang distansya para makapagtapos ang mga bata, dahil ginagawa ng departamento at faculty ang kanilang tungkulin para sa kinabukasan ng mga estudyante. Sa cartoon number 9, gumamit ang cartoonist ng tatlong elemento—ang estudyante, ang halimaw, at ang higante.

Ang bata ay sumisimbolo sa mga estudyanteng Pilipino na maaapektuhan ng masamang gawaing ito. Makikita sa cartoon na ang aksyong ito ay tila nilalabag ang Filipino dahil ang mga paksang inaalis ng CHED at ng Korte Suprema ay naglalaman ng mga paksang nagpapayaman sa kultura, kaakuhan, kultura, wika at iba pang simbolo ng ating lahi. Sa kabilang banda, ang pisara ay kumakatawan sa daluyan ng kaalaman kung saan nakasulat ang mga obligasyon.

Ang ika-13 na cartoon ay gumagamit ng apat na elemento upang ipahayag ang opinyon ng cartoonist tungkol sa mga hamon ng pagpapabasa ng mga mag-aaral. Ang mga hamon na ito ang dapat lagpasan ng bata, na sumisimbolo sa mga mag-aaral na dumaraan sa labis na paghihirap upang maabot ang tugatog ng tagumpay na kinakatawan ng banderitas.

Nakangiting Mag-aaral, Salakot

Ika-15 Kartun. Tao at Gulong

Ito ay isang malakas na panawagan laban sa pagpapakilala ng naturang panukala, dahil tiyak na makakaapekto ito sa proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang lalaki ay kumakatawan sa Ministri ng Edukasyon, ang babae ay kumakatawan sa mga guro, ang anino ay para sa mga mag-aaral, at ang lubid ay sumisimbolo sa isyu ng No Homework Policy. Malinaw na nakasaad sa cartoon na bigo ang DepEd na ipaliwanag ang kanilang iminumungkahi, kaya tutol ang mga guro at estudyante.

Ang bata ay para sa mga mag-aaral at ang guro ay sumisimbolo sa kawani ng PSAT na nangangalaga sa paaralan at sa mga mag-aaral nito. Pitong simbolo ang ginamit ng cartoonist upang pukawin ang tema at opinyon hinggil sa tulong ng paaralan sa pagkamit ng magandang kinabukasan ng mag-aaral. Kabilang sa mga simbolo na ginamit ng cartoonist ay ang guro, estudyante, bato, ilog, lapis, kalsada at sinag ng araw.

Ang ilog ay sumisimbolo sa mga hamon na kinakaharap ng mga guro, ang bato ay ang pag-asa na masasalamin na sa kabila ng mga hamon ay may pag-asa. Ito ay isang malaking pagpupugay sa mga guro na palaging gumagawa ng malaking sakripisyo hindi lamang para sa mga mag-aaral kundi para sa inang bayan. Sa simbolismong ginagamit ng cartoonist, malinaw na pabor siya sa nasabing panukalang batas at tutol sa ipinaglalaban ng mga guro.

Malinaw na sinasagisag ng bata o estudyante ang mga taong nagsisikap sa kanilang pag-aaral gaano man kahirap o kahit na ang daming pagsubok na kanilang naipasa sa paaralan. Ang cartoon ay naghahatid ng malaking motibasyon sa mga mag-aaral dahil nais nitong ipakita na pagkatapos maabot ang taas ng tagumpay, tayo ay mas malakas at mas mahusay na mga indibidwal dahil nalampasan natin sila.

Ika-24 na Kartun. Lalaki at Kadena

Ang mga aktibidad sa paaralan ay kinakatawan ng hagdan, habang ang mga sheet na nagsisilbing hagdan ng hagdan ay ang mga pagsubok na dapat lagpasan ng bawat mag-aaral. Kahit sabihing madugo ang mga pagsubok na dadaanan at masakit ang mga problemang kinakaharap natin, maganda ang pangako ng isang hagdan bukas dahil nangangahulugan ito na mararating ng lahat ang rurok ng tagumpay. Ang mga batang babae at lalaki ay kumakatawan sa mga menor de edad na maagang dumating sa mundo kaya maaari lamang nilang gawin ang mga gawaing pang-asawa at humantong sa maagang pagbubuntis.

Kaya naman, masasabi nating ang kard na ito ay isang malaking hamon para sa mga magulang na lalo pang pagbutihin ang pagtuturo sa kanilang mga anak at gabayan sila na huwag mahulog sa kasamaan. Ang tanda ay sumisimbolo sa mga paaralan o isang partikular na paaralan, na siyang paksa ng nabanggit na karikatura. Ang ilog at ang bangin ay sumisimbolo sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng paaralan, mga guro at mga mag-aaral.

Sa pamamagitan ng kotse, ang mga bata ay maaaring maging mas malapit sa paaralan at mas malayo sa ilang mga panganib at panganib. Isa sa pinakamainit na isyu ng 2019 ay ang gustong ibunyag ng ika-27 cartoon – ang pagpatay sa mga Pilipino sa antas tersiyaryo. Kabilang sa mga simbolo na ito ay ang lagari o chainsaw, ang puno at ang lalaking may hawak ng lagari.

Dagdag pa rito, tulad ng isang puno, ang Pilipino ay patuloy na namumulaklak o umusbong salamat sa mga breeders nito. Ang kard na ito ay isang paraan upang mamulat ang mga paaralan at mga administrador, gayundin ang mga guro at mag-aaral, na maging makabayan at ipagtanggol ang wikang Pilipino laban sa masamang pagtrato sa isa sa mga simbolo ng ating kaakuhan at pagkakakilanlan bilang isang lahi at bansa.

Ika-28 na Kartun. Kamay at Bumbilya

Ang lalaki ay kumakatawan sa mga taong nagkukusa na linisin at itaboy ang mga sakit na dulot ng dumi at mga insekto tulad ng lamok. Ang vacuum cleaner ay sumisimbolo sa mga pamamaraang ginagamit ng mga responsable sa pagpapanatili ng kalinisan, habang ang lamok naman ay sumisimbolo sa mga banta sa kalusugan ng mga tao. Apat na elemento ang ginamit ng cartoonist sa paglalahad ng mga opinyon hinggil sa isyung may kinalaman sa sakripisyo ng mga guro para lamang matulungan ang mga estudyante, lalo na ang mga nakatira sa malayong paaralan.

Sinasagisag ng guro ang kanyang mga kasamahan sa trabaho na nagsasagawa ng mabuting asal upang makatulong sa mga bata, lalo na sa mga nakatira sa liblib na lugar. Sa kabilang banda, ang mga bata ay kumakatawan sa mga mag-aaral na nakatira sa malalayong lugar at masasabing nasa bingit ng panganib. Ang mahabang daan ay sumisimbolo sa mahabang landas na tinatahak ng mga bata sa malalayong nayon at lugar.

Sa mga kalsadang tulad nito, ang mga bata o estudyante ay maaaring makatagpo ng iba't ibang panganib at aksidente. Ito ay isang pangkaraniwang simbolismo dahil isa ito sa mga tradisyonal na bagay na isinusuot ng mga Pilipino noon. Gayunpaman, kailangan pa rin itong mahasa at linangin dahil marami sa mga cartoon ang gumamit ng higit sa dalawang elemento.

Ito ang kulang sa mga cartoons sa pahayagang pangkampus, sa sekondaryang antas ng Sangay ng Catanduanes. Ipinakikita lamang nito na may mga cartoonist na pamilyar na sa mga tema at simbolismo sa pagbuo ng cartoon, ngunit marami pa rin ang may limitadong kaalaman tungkol dito.

Mga Kongklusyon

Ayon kay DeSousa at Medhurst (2016) ito ay isang mabisang visual tool sa paghubog at pagbuo ng retorika.

Mga Sanggunian

NAUUGNAY NA DOKUMENTO

sangguniang pang- Nasa pahina 3 ang karugtong May Kuarentenas Pa Sa Basura Sa Siudad Inilalako Sa Mga Lansangan Ang Estopadong Aso At Pusa ^“Genuwine”^ ANG MGA KAIBIGAN ng Pa-

Nasabik Siyang matikman ang sarili kaya kinain Niya ang bata dahil makagagawa naman ng anak ang mag-asawa, wika Niya sa mga bagong-lalang na tinawag Niyang mga Maharlika.. Inilagay Niya